Radio Żelaza

Premiera

5 czerwiec / 2015, Klub Żak w Gdańsku

Wydarzenie

VII Gdański Festiwal Tańca

Opis

Tematem spektaklu pt. "Radio Żelaza" jest inżynieria społeczna. Mówi się, że komuniści dążyli do równości i zgody, że to była piękna idea. Komunizm różnił się od innych utopii. Lenin uważał, że w społeczeństwie toczy się walka klas i żeby ją zakończyć pewnych ludzi trzeba zabić. Kiedy komuniści dochodzili do władzy w Rosji, Polsce, na Kubie, w Nikaragui czy Chinach, zabijali około 10% ludności. To bardzo ważne, nie zabijali wrogów, mordowali konkretnych ludzi by zmienić strukturę społeczeństwa, Pozbywano się czołowych intelektualistów, najlepszych robotników i inżynierów,mnastępnie próbowano przebudować społeczeństwo. Według Ayn Rand to co zdarzyło się między innymi w Rosji Sowieckiej, czeka także współczesny świat. Autorka złowróżbnych analogii obnaża intelektualne trendy w Stanach Zjednoczonych i ich ucieleśnienie w atmosferze buntu z lat 60-tych. Są to te same anty rozumowe trendy i anty rozumowy bunt, co w latach 20-tych w Niemczech, i reakcją na nie jest jeszcze więcej anty rozumowego szaleństwa. Idei arystotelesowskich nikt już nie zna lub nie traktuje poważnie, postmodernizm w sztuce i postfilozofia w świecie intelektualnym przypieczętowała los Zachodu. Jedynym świetlistym punktem są idee i prace Ayn Rand i jej spadkobierców. Jedyna i ostatnia nadzieja by zachować wolność...