Urok Faunusa

Premiera

13 wrzesień / 2019, Galeria Nizio w Warszawie

Wydarzenie

Wernisaż Jerzego Lisaka

Opis

Spektakl „Urok Faunusa” to ideowe odwołanie do fundamentów naszej nowoczesności. Tytułowy Faunus i jego ekscesy stanowiły temat poematu Stephane’a Mallarme’a „Popołudnie Fauna” z 1876 r inicjującego epokę nowoczesności. Następnie nasz bohater przeniósł się do symfonii Debussy’ego, który to zafascynowany poematem stworzył utwór muzyczny o tym samym tytule. W konsekwencji symfonia dała początek muzyce XX wieku. Finalnie oba te dzieła stały się inspiracją dla Wacława Niżyńskiego, który w 1912 roku oparł swoją choreografie baletową muzycznie i tematycznie na osiągnięciach wspomnianych mistrzów. Wersja Niżyńskiego oparta na greckich przedstawieniach na wazach, była bardzo dwuwymiarowa, bardzo klasyczna, ale także odważna i dość kontrowersyjna w swoim czasie.  Teatr tańca Dzikistyl Company swoim unikatowym językiem ruchowym dokonał przesunięcia tematu Fauna między stylami i kulturami wizualnymi z jednego stulecia do kolejnego.  Artyści swoją interpretację uczynili bardziej zaskakującą, mniej kulturową i specyficzną czasowo, bliższą współczesnemu odbiorcy. Choreografia duetu podąża śladem malarskiego duktu  Jerzego Lisaka. Jerzy Lisak  to malarz oraz painting designer nominowanego do Oscara filmu „Twój Vincent”, animacji malarskiej opowiadającej o życiu Vincenta van Gogha. To w jego obrazach inspirowanych urokiem Faunusa zapisane jest piękno i brzydota, komizm i tragizm, realizm i fantastyka. Wszystko spod stylistycznego znaku groteski.